1
Hatchback
Hmotnosť cca: 7 kg
2
Hatchback
Hmotnosť cca: 3,5 kg
3
Hatchback
Hmotnosť cca: 6 kg

4
Hatchback
Hmotnosť cca: 3,5 kg
5
Hatchback
Hmotnosť cca: 5,5 kg
6
Hatchback
Hmotnosť cca: 6 kg

7
Hatchback
Hmotnosť cca: 6 kg
8
Hatchback
Hmotnosť cca: 7 kg
9
Hatchback
Hmotnosť cca: XY kg

10
Hatchback
Hmotnosť cca: XY kg
11
Hatchback
Hmotnosť cca: XY kg
12
Hatchback
Hmotnosť cca: XY kg